Disiplina ng bawat isa ang kailangan

Thursday, September 16, 2010

By anganinag

Filed under Opinion

Ang kawalan ng disiplina sa sarili ng mga mamamayan ay magdudulot ng malaking pinsala at konsekwensiya sa kanyang komunidad na sana’y maaaring maiiwasan.

Batay sa kinalabasan ng pangangalap ng impormasyon ng Ang ANINAG sa apat na barangay (Barangay 36, 35, 34, at 14) na nakapalibot sa Negros Occidental High School, isa sa mga pinakasuliranin nito ang maayos na pagtatapon ng mga basura. Lubos na nakaaapekto ito sa kalusugan at kapaligiran nila at ang masama pa’y ang mga basurang ito ay nagmula rin naman mismo sa kanila.

Katulad na lamang ng Barangay 36, napeperwisyo ang mga residente ng kanilang barangay dahil sa hindi pagsunod sa iskedyul ng pangungulekta ng mga basura. Maganda na sana ang proseso, may iskedyul nga, ngunit sa kasamaang-palad, wala naman nagungulekta sa tamang oras. Sa Barangay 34 at 35 naman ay magkatulad din ang problema. Hindi nila naitatapon ang mga basura sa tamang lugar. Sa halip, itinatapon  ito sa sa mga kanal na nagdudulot ng pagbara ng daanan ng tubig  at nagkakabaha kahit kaunting ulan.

Ang pagkakaiba lamang ng dalawang barangay na ito’y sinisimulan na nilang linisin ang mga drainage system at inaayos ang mga daluyan ng tubig. Samantalang, maayos sana ang programang Solid Waste Management ng Brgy. 14 kaya lamang iilan lang marahil ang nakakaunawa nito. Isa pa nilang problema, ang mga basura ng ibang barangay ay natitipon sa barangay nila  kaya dumadami ito at nakatambak lang. Maliit na bagay lang ang mga ito kung tutuusin, ngunit kung pababayaanmatindi ang epekto.

Maging mulat sana tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Mahigpit sanang naipapatupad ang mga batas kaugnay kalinisan ng ating mga barangay. Dahil kung hindi’y sa atin din ito babalik. Ang mga basurang ito ay pwedeng pagmulan ng sakit tulad ng dengue, diarrhea at marami pang iba.  Huwag na nating hintayin pang mangyari ito. Simulan na nating linisin ang ating bakuran. Hindi po ito magagawa ng isa, dalawa, o ng mga taong  nasa posisyon, magtulungan tayo upang makamit ang kalinisan ng kapaligiran at komunidad.

Mahikayat sana ang mga kabataang manguna sa pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan sa dahilang sila rin ang makikinabang ng kaayusan at kagandahan ng kapaligiran sa hinaharap.

Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ng bawat mamamayan ang magdudulot ng kalinisan, kaginhawahan at kaayusan ng pamayanang ating tinitirhan.

Share
This entry was posted in Opinion and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create